Pakiet Ochrona Środowiska jest jednym z dziewięciu pakietów dostępnych w ramach jednego produktu - LEX Administracja. Pozostałe pakiety to: Urząd i Obywatele, Dział Prawny, Zamówienia Publiczne, Księgowość w Administracji, HR lub Kadry, Budownictwo, Oświata w Administracji, Ochrona Zdrowia. Dzięki Pakietom dedykowanym poszczególnym wydziałom LEX Administracja zaspokaja potrzeby całego Urzędu.
 
ochrona-srodowiska
  • Podpowie jak uzyskać pozwolenia i zezwolenia na korzystanie ze środowiska.
  • Ułatwi realizację obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów i sprawozdawczości.
  • Pomoże uniknąć odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska.
  • Podpowie jak realizować obowiązki nałożone w pozwoleniach na korzystanie ze środowiska.
  • Przeprowadzi przez postępowanie związane z działalnością inwestycyjną ingerującą w środowisko

 

 

Autorzy


Maria Duczmal
radca prawny, zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Środowiska. Przewodnicząca resortowego Zespołu ds. nowelizacji ustawy o odpadach, który przygotował rządowy projekt obecnej ustawy o odpadach; współpracowała przy tworzeniu innych ustaw i aktów wykonawczych w zakresie odpadów.

Marek Gall
zastępca naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie i Kierownik Działu Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Mińsku Mazowieckim. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pracy inspekcyjnej w ochronie środowiska; koordynator WIOŚ w Warszawie.Aktualności