Pakiet Księgowość w administracji jest jednym z dziewięciu pakietów dostępnych w ramach jednego produktu - LEX Administracja. Pozostałe pakiety to: Urząd i Obywatele, Dział Prawny, Zamówienia Publiczne, HR lub Kadry, Budownictwo, Oświata w Administracji, Ochrona Środowiska, Ochrona Zdrowia. Dzięki Pakietom dedykowanym poszczególnym wydziałom LEX Administracja zaspokaja potrzeby całego Urzędu.
 
finanse
 • Pomaga uniknąć błędów w rozliczeniach podatkowych.
 • Pomaga przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i budżetowych.
 • Wyjaśnia jak zaksięgować każdą operację finansową.
 • Pomaga zaklasyfikować każdy przychód i wydatek w klasyfikacji budżetowej oraz w klasyfikacji wydatków strukturalnych.
 • Ułatwia przygotowanie i przeprowadzenie procesu windykacji na każdym etapie.
 • Informuje o nadchodzących zmianach w przepisach
 • Pomaga rozwiązywać problemy związane z zatrudnianiem, rozliczaniem i zwalnianiem pracowników.

 

 

Autorzy


Marcin Jamroży
Doradca podatkowy, radca prawny i partner w Rödl & Partner. Doktor prawa. Doktor ekonomii. Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownik Podyplomowych Studiów Prawa i Planowania Podatkowego.

Maciej Soprych
Członek stowarzyszenia biegłych księgowych w Wielkiej Brytanii – ACCA. Z finansami związany od 2001 r. Wieloletni dyrektor finansowy i członek zarządu ds. finansowych w spółkach kapitałowych. Jako dyrektor finansowy tworzył i rozwijał działy finansowe w firmach o różnym profilu działalności.Księgowość w administracji


ksiegowosc-w-administracji
 • Pomaga przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i budżetowych.
 • Pomaga uniknąć błędów w rozliczeniach podatkowych.
 • Wyjaśnia jak zaksięgować każdą operację finansową.
 • Pomaga zaklasyfikować każdy przychód i wydatek w klasyfikacji budżetowej oraz w klasyfikacji wydatków strukturalnych.
 • Informuje o nadchodzących zmianach w przepisach.
 • Pomaga rozwiązywać problemy związane z zatrudnianiem, rozliczaniem i zwalnianiem pracowników.

 

 

Autorzy


Adam Błaszko 
Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Były pracownik Izb i Urzędów skarbowych. Specjalista z zakresu finansów publicznych.

Elżbieta Gaździk
Doświadczona księgowa (licencja Ministerstwa Finansów). Obecnie Główna księgowa w samorządowej jednostce budżetowej. Specjalista z zakresu zamówień publicznych, rachunkowości budżetowej, w szczególności samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych.