Pakiet HR lub Kadry jest jednym z dziewięciu pakietów dostępnych w ramach jednego produktu - LEX Administracja. Pozostałe pakiety to: Urząd i Obywatele, Dział Prawny, Zamówienia Publiczne, Księgowość w Administracji, Budownictwo, Oświata w Administracji, Ochrona Środowiska, Ochrona Zdrowia. Dzięki Pakietom dedykowanym poszczególnym wydziałom LEX Administracja zaspokaja potrzeby całego Urzędu.
 
hr
  • Zawiera gotowe materiały szkoleniowe, dzięki którym dział HR może sam przeprowadzać szkolenia.
  • Obejmuje studia przypadku i wzory dokumentów, dzięki którym można wdrożyć nowe rozwiązania w swojej instytucji.
  • Zawiera procedury – np. procedurę zwolnień grupowych lub procedurę budowy wizerunku pracodawcy. Klient krok po kroku może wprowadzić taką procedurę.
  • Uwzględnia narzędzia ułatwiające budżetowanie szkoleń i ocenę pracowników.

 

 

Autorzy


Kinga Padzik 
Doktor nauk ekonomicznych, współwłaścicielka firmy ESSEY Doradztwo Personalne i wieloletni konsultant w zakresie doboru i oceny personelu, projektowania stanowisk pracy oraz organizacji pracy zespołowej, specjalista w zakresie Assessment Center, licencjonowany konsultant techniki MAPP; autorka licznych procedur w Serwisie HR z zakresu rekrutacji, selekcji oraz oceny potencjału pracowników metodą AC/DC, a także planowania sukcesji i ścieżek karier. Jest także członkiem Rady Programowej Serwisu HR.

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn 
Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Adiunkt w Katedrze Socjologii Edukacji na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zakresie socjologii edukacji (edukacja na poziomie szkoły wyższej), komunikacji społecznej (w tym komunikacji międzykulturowej), socjologii organizacji i zarządzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi.Kadry 
kadry
  • Pomaga zaplanować i przeprowadzić wszystkie etapy procesów kadrowych.
  • Zawiera przykładowe rozwiązania poszczególnych problemów kadrowych.
  • Ułatwia ustalenie i rozliczenie nadgodzin średniotygodniowych, prawidłowe wystawienie świadectwa pracy.
  • Pomaga uniknąć naruszania przepisów prawa pracy, pomaga przejść przez kontrole PIP, ZUS.
  • Pomaga przygotować się do postępowań przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

 

Autorzy


Joanna Kaleta 
Adwokat, w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy była koordynatorem kontroli czasu pracy oraz wypłat wynagrodzeń, szkoleniowiec i autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy.

Ludwik Florek
Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Konsultant naukowy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.