Pakiet Dział Prawny jest jednym z dziewięciu pakietów dostępnych w ramach jednego produktu - LEX Administracja. Pozostałe pakiety to: Urząd i Obywatele, Zamówienia Publiczne, Księgowość w Administracji, HR lub Kadry, Budownictwo, Oświata w Administracji, Ochrona Środowiska, Ochrona Zdrowia. Dzięki Pakietom dedykowanym poszczególnym wydziałom LEX Administracja zaspokaja potrzeby całego Urzędu.
 
dzialy-prawne
  • Zapewnia szybki dostęp do wszystkich przepisów prawa wraz z najnowszymi zmianami.
  • Zapewnia dostęp do szerokiego zakresu dokumentów praktyki (orzecznictwo sądowe i administracyjne), jak i doktryny (komentarze, monografie, artykuły, glosy, linie orzecznicze i in.).
  • Umożliwia zapoznanie się z rozbieżnymi poglądami praktyki (sądów) w interpretacji przepisów prawa.

 

 
  • W przystępny sposób przedstawia modelowe postępowania administracyjne i przed sądami administracyjnymi, przez co znacząco ułatwia prowadzenie tych postępowań w praktyce.
  • Ułatwia i przyspiesza załatwianie spraw.

 

 

Autorzy


Andrzej Wróbel

kierownik Zespołu Prawa Międzynarodowego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; sędzia Sądu Najwyższego; redaktor naczelny „Europejskiego Przeglądu Sądowego”. Autor około 150 opracowań naukowych z dziedziny prawa Unii Europejskiej oraz prawa i postępowania administracyjnego.

Krzysztof Gruszecki 
radca prawny, były sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Leonard Etel 
prof. zw. dr hab. nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor licznych prac naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w podatkach samorządowych, a szczególnie w opodatkowaniu nieruchomości.

Andrzej Szewc 
dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Radca prawny.