Zegar legislacyjny jest nowym narzędziem dostępnym w ramach oferty LEX Administracja.
Służy do przygotowywania gotowych list aktów prawa miejscowego i aktów wykonawczych prawa powszechnego, których podstawa prawna zostanie w najbliższym czasie zmieniona lub uchylona.

Jedyne takie narzędzie na rynku!

 


Dzięki Zegarowi Legislacyjnemu zyskasz: