LEX Administracja Skarbowa jest produktem przeznaczonym dla wszystkich jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Izb Administracji Skarbowej, Urzędów Celno-Skarbowych oraz Urzędów Skarbowych).

Zawartość programu jest dobrana pod kątem zadań, jakie w codziennej pracy realizują pracownicy aparatu skarbowego. Praca z programem pozwala na kompleksowe rozwiązywanie problemów i unikanie błędów w procesie stosowania złożonych i często niejasnych regulacji prawa daninowego.