Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu; ekspert NSZZ "Solidarność"; członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego; członek Rady Ubezpieczonych przy Rzeczniku Ubezpieczonych; stypendysta Fundacji Thomasa Berbericha w Bonn (1997 r.) oraz Instytutu Maxa Plancka - Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Socjalnego w Monachium (1999 r.). Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje problematykę prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.