Profesor doktor habilitowany, zatrudniony w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Specjalizuje się w zbiorowym oraz europejskim prawie pracy. W latach 2002–2006 był członkiem rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Autor licznych opracowań z dziedziny prawa pracy oraz dziedzin pokrewnych.