Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; wspólnik i konsultant w firmie prawniczej; kierownik studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współautor komentarzy do kodeksu pracy, aktów wykonawczych do kodeksu pracy oraz zbiorowego prawa pracy; autor ponad 150 publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.