Wykładowca w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół spraw związanych z funkcjonowaniem zbiorowego prawa pracy, a zwłaszcza z działalnością zakładowych organizacji związkowych. Ekspert i doradca w sprawach z zakresu prawa pracy. W dorobku posiada kilkanaście książek oraz inne publikacje naukowe.