Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor lub współautor wielu opracowań naukowych z zakresu prawa pracy i prawa stosunków służbowych.