Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik zatrudniony w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; autor publikacji z zakresu prawa pracy, prawa medycznego, prawa grup kapitałowych oraz prawa sportowego.