Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; radca prawny; autorka i współautorka kilkudziesięciu opracowań z zakresu indywidualnego prawa pracy, prawa rynku pracy oraz zatrudnienia penalnego.