Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego. Głównym przedmiotem jego zainteresowań są zagadnienia dotyczące bezrobocia, prawa urzędniczego oraz zbiorowego prawa pracy. Autor lub współautor ponad stu opracowań, w tym kilkunastu książek.