Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; historyk prawa; wykładowca w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w historii ustroju i prawa sądowego w Europie. Autor kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.