Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Opolskiego; kierownik Zakładu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na Wydziale Prawa i Administracji UO; autor wielu publikacji z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego poświęconych w szczególności teoretycznym zagadnieniom wyodrębnienia tej dyscypliny prawniczej, nowemu systemowi emerytalnemu oraz postępowaniom w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych; członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.