System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom I. cz. 2. Zagadnienia ogólne