Profesor doktor habilitowany, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, członek Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych i Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Prawa Upadłościowego.