Profesor doktor habilitowany, sędzia Sądu Najwyższego i przewodniczący Wydziału w Izbie Cywilnej tego Sądu, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, członek Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw postępowania cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, członek redakcji „Orzecznictwo Sądów Polskich”, autor licznych prac z zakresu prawa i postępowania cywilnego.