Profesor doktor habilitowany, sędzia Sądu Najwyższego, wicedyrektor Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, radca prawny, redaktor naczelny „Polskiego Procesu Cywilnego” i członek Komitetu Redakcyjnego „Kwartalnika Prawa Prywatnego”.