Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II na Uniwersytecie Łódzkim; przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Naukowo- Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej.