Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zakładu Prawa Cywilnego Materialnego i Procesowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; redaktor naczelny „Comparative Law Review” oraz członek Rady Programowej „Polskiego Procesu Cywilnego”, zainteresowania badawcze: postępowanie cywilne, komparatystyka prawa procesowego, organizacja i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych.