Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego I na Uniwersytecie Łódzkim; członek Rady Programowej „Monitora Prawniczego”, członek Rady Naukowej „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego” oraz redaktor tematyczny „Folia Iuridica” Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.