Sędzia Sądu Najwyższego, Przewodniczący Wydziału Problemowego Izby Cywilnej, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, członek kolegium redakcyjnego “Przeglądu Sądowego” oraz Rady Programowej “Polskiego Procesu Cywilnego” autor publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz prawa o ustroju sądów powszechnych.