Doktor habilitowany, profesor w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wykłada na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości i Komitetu Redakcyjnego "Polskiego Procesu Cywilnego".