Doktor habilitowany, profesor w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego”, członek zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, członek zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych z siedzibą w Krakowie.