Profesor doktor habilitowany, wybitny autorytet w zakresie postępowania karnego, profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, członek prezydium Polskiej Akademii Nauk, autor kilkuset publikacji z zakresu prawa i procesu karnego, historii prawa i kultury, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.