Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego i Przewodniczący Wydziału Zagadnień, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.