Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, główny specjalista orzecznictwa w Trybunale Konstytucyjnym, specjalizuje się w procedurze karnej oraz postępowaniu karnym międzynarodowym.