Profesor doktor habilitowany, pracownik Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Autor licznych opracowań z dziedziny postępowania karnego.