Profesor doktor habilitowany, pracownik Uczelni Łazarskiego w Warszawie, prokurator Prokuratury Krajowej, redaktor naczelny miesięcznika Ius Novum, były zastępca Prokuratora Generalnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.