Profesor doktor habilitowany, pracownik Zakładu Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego