Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalista z zakresu prawa sądowego, prawa i postępowania karnego, a także prawa i postępowania karnego skarbowego oraz prawa celnego, dewizowego i podatkowego.