Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Katedry Postępowania Karnego tej uczelni.