Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa Karnego Procesowego tego uniwersytetu, sędzia Sądu Okręgowego w Opolu.