Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Zakładu Prawa Karnego i Postępowania Karnego tego uniwersytetu.