Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Sądu Najwyższego, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania karnego, karnego skarbowego i prawa wykroczeń.