Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego, adwokat, specjalista w zakresie prawa karnego, prokurator w latach 1991–1997.