Profesor doktor habilitowany, sędzia Sądu Najwyższego, kierownik Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pierwszy Polak na stanowisku sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, w latach 1996–2015 orzekał jako sędzia Sądu Najwyższego, w latach 2013–2015 Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.