Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 16 grudnia 2002 r. do 31 lipca 2011 r. sprawował funkcję asesora, a następnie sędziego sądu rejonowego. Orzekał w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Ukończył podyplomowe Studium Prawa Pracy dla Sędziów Sądów Powszechnych organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Partner w wiodącej Kancelarii Prawnej specjalizującej się w problematyce prawa pracy „A. Sobczyk i Współpracownicy". Autor i współautor publikacji z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Ceniony wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.