Partner, Radca prawny, Absolwentka (1997) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka międzynarodowego kursu „Social Security in Europe" na Uniwersytecie w Osnabrück, Niemcy. Odbyła roczne studia z zakresu prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa na Katholieke Universiteit Leuven, Belgia. Bardzo doświadczony praktyk w zakresie obsługi procesowej Klientów. Prowadzi szczególnie trudne procesy prawnopracownicze, w tym, z zakresu czasu pracy oraz molestowania seksualnego. Kieruje działem procesowym w kancelarii i koordynuje wszystkie prowadzone sprawy sądowe.