Radca prawny w Kancelarii A. Sobczyk i Współpracownicy, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo pracy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ. Adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz postępowania cywilnego, w tym monografii z zakresu postępowania sądowego w sprawach pracowniczych.