Od 22 kwietnia 2015 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik Studiów Podyplomowych Ochrony Danych Osobowych oraz kierownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją; autorka opracowań z zakresu indywidualnego prawa pracy oraz prawa rynku pracy. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół prawa rynku pracy, w szczególności problematyki promocji zatrudnienia, bezrobocia, prawnych aspektów zarobkowych migracji zagranicznych oraz problemów ochrony danych osobowych pracowników, a także osób bezrobotnych i poszukujących pracy.