Redaktor naukowy (Postępowanie cywilne z zakresu prawa pracy) Radca prawny ze specjalnością prawo pracy, profesor i wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, były sędzia.