Profesor w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym. Doradza podmiotom instytucjonalnym oraz osobom fizycznym, reprezentuje podatników w sporach z administracją skarbową. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (IFA). Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego powołanej przez Ministra Finansów. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V, VI oraz VII kadencji. Współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego kierowanych do osób prowadzących działalność gospodarczą, doradców podatkowych, dyrektorów finansowych oraz grup kapitałowych, jak również zorganizowanych szkoleń dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym m.in. Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe, Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym, Świadczenia na rzecz pracowników. Aspekty podatkowe, Dyrektywa dotycząca podatków od gromadzenia kapitału a regulacje krajowe, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Podmioty powiązane. Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa oraz Aspekty prawne kontroli podatkowej przedsiębiorców.