Ekspert

Pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego, autor opinii i ekspertyz dla Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sejmu, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego procesowego oraz materialnego