Redaktor naukowy

Prokurator Prokuratury Krajowej, były zastępca Prokuratora Generalnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Specjalista z zakresu postępowania karnego, prawa karnego materialnego i zagadnień prawnych ruchu drogowego. Autor i współautor komentarzy do kodeksu postępowania karnego, prawa o ruchu drogowym, wykroczeń drogowych, autor licznych glos i publikacji w czasopismach naukowych.