Redaktor naukowy

Prezes Izby Karnej SN od 1999 r. Specjalista z zakresu postępowania karnego i prawa karnego materialnego, współautor komentarza do kodeksu postępowania karnego, autor licznych glos do orzeczeń SN, publikacji w czasopismach naukowych oraz recenzji.