Redaktor naukowy

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista z zakresu prawa karnego międzynarodowego i postępowania karnego, autor i współautor licznych publikacji z tego zakresu.