Redaktor naukowy

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Specjalista z zakresu postępowania karnego, karnoskarbowego oraz prawa karnego gospodarczego. Autor i współautor licznych monografii, glos i innych publikacji z zakresu postępowania karnego i przestępstw gospodarczych.